Browse Category: Promotér

Kto je promotér a čo robí?

Kto je vlastne promotér? Táto otázka je zložitejšia, ako by sa mohlo zdať. Pod pojmom promotér sa totiž skrýva hneď niekoľko povolaní. Existuje totiž viacero typov promotérov, a to v závislosti od toho, v akej oblasti promotér pracuje. Poznáme napríklad korporátneho (firemného) promotéra, promotéra športových alebo kultúrnych akcií a pod. Pojmom promotér je často označovaný aj človek, ktorý má na starosti prezentáciu produktov istej značky, napríklad v predajniach potravín. Ak sa ale na promotéra pozrieme ako na človeka, ktorého úlohou je propagácia a externá komunikácia rôznych akcií, dajú sa jeho pracovné povinnosti zovšeobecniť.

Čo je úlohou promotéra

Je zrejmé, že človek, ktorý sa živí ako promotér, musí mať na to isté predpoklady. V prvom rade sú to komunikačné zručnosti. Takýto človek nesmie byť v žiadnom prípade hanblivý a utiahnutý. Jeho úlohou je predsa neustále komunikovať s ľuďmi. Musí mať teda aj isté presvedčovacie schopnosti. Okrem toho platí, že pri práci promotéra často dochádza k stresovým situáciám a k práci pod tlakom. A to musí samozrejme promotér zvládať. Aké sú teda jeho najdôležitejšie úlohy?

  1. Rozpočet akcie. Nech už sa jedná o akýkoľvek typ akcie, sú na ňu samozrejme potrebné isté finančné prostriedky. Konkrétny návrh rozpočtu akcie predkladá práve promotér akcie.
  2. Propagácia akcie. Bez kvalitnej propagácie by žiadna akcia nemala úspech. Promotér má teda za úlohu použiť všetky potrebné a vhodné marketingové nástroje, ktoré poslúžia k propagácii danej akcie. Vrámci propagácie promotér takisto rozhoduje o rozpočte a financiách potrebných na propagačné aktivity. Jeho úlohou je tiež komunikácia a uzatváranie zmlúv s reklamnými partnermi.
  3. Organizácia samotnej akcie. Akákoľvek akcia si vyžaduje dôkladnú organizáciu. Organizácia zahŕňa vyjednávanie rôznych podmienok, zabezpečovanie priestorov, materiálového vybavenia, či administratívne zabezpečenie akcií. Aj to je úlohou promotéra.
  4. Jednanie s účastníkmi akcie. Úlohou promotéra je nielen dobre vybrať účinkujúcich na akcii, ale vyjednať tiež podmienky, za akých budú na akcii vystupovať.
  5. Dohľad nad priebehom akcie. Ani potom, čo je už všetko „vybavené“, sa úloha promotéra nekončí. Musí dohliadať na to, aby akcia prebehla hladko. V prípade neočakávaných udalostí musí zabezpečiť jej nerušené pokračovanie.

Ako vidno, práca promotéra je skutočne náročná a obsiahla. Vyžaduje si znalosť viacerých oblastí a skutočne komplexného človeka, ktorý takúto prácu zvládne.

 

 

Autorské právo: sergeevspb1976 / 123RF Reklamní fotografie

Aké zručnosti musí mať dobrý promotér akcií?

Promotér akcií je zodpovedný najmä za marketing rôznych udalostí a akcií, ako sú koncerty, festivaly, či rôzne športové hry a iné spoločenské akcie. Zvyčajne pracuje ako nezávislý dodávateľ týchto služieb pre rôzne podniky a firmy. S trochou zručností sa promotérom môžete stať aj Vy. Čo všetko potrebuje promotér vedieť?

  1. Vzdelanie a skúsenosti

Nie je to síce podmienkou, no vzdelanie v oblasti marketingu alebo manažmentu môže pri začínajúcej kariére promotéra veľmi pomôcť. Pokúsiť sa zamestnať ako promotér však môžete vyskúšať aj napriek tomu, že takéto vzdelanie nemáte. Všetko závisí od konkrétnej pracovnej ponuky a od Vašich ďalších zručností.

  1. Vynikajúce komunikačné schopnosti a zručnosti

Promotér sa nezaobíde bez „podrezaného jazyka“. Komunikačné schopnosti totiž vo svojom práci využíva vo veľkej miere. A to tak na osobnej úrovni, ako aj v písomnom, či telefonickom styku. Ak Vám teda napríklad robí problém telefonovať s cudzími ľuďmi, na prácu promotéra zrejme nemáte vlohy. Materinská reč v písomnej a ústnej forme na perfektnej úrovni je pri tejto práci proste samozrejmosťou.

  1. Cudzí jazyk

V dnešnej dobe sa už pri výkone máloktorého zamestnania zaobídeme bez znalosti cudzieho jazyka. Pri práci promotéra to platí dvojnásobne. Často je totiž potrebné komunikovať so zahraničnými dodávateľmi doplnkových služieb alebo určitého vybavenia pre konkrétne akcie.

  1. Kreativita a schopnosť riešiť problémy

Organizovať akciu, ktorej sa má zúčastniť väčší počet ľudí (či už na strane účinkujúcich alebo len účastníkov), si vyžaduje naozaj pevné nervy. Stáva sa, že ktosi na poslednú chvíľu odriekne účasť. Takéto problémy je potrebné operatívne riešiť a vysporiadať sa s nimi s chladnou hlavou. A na to je nutná určite aj istá dávka kreativity.

  1. Organizačné schopnosti

Čo ešte musí vedieť promotér? Jednoznačne organizovať! A to tak zdroje, ako aj financie, ale aj čas! Bez dostatočných organizačných schopností sa práca promotéra zvládnuť nedá. Ak teda neustále meškáte a nedokážete si zorganizovať ani svoj vlastný čas, hľadajte si radšej iné zamestnanie.

Tak čo, ste rodený promotér? Ak tieto vyššie uvedené vlastnosti a schopnosti máte, tak ním určite ste. Alebo sa radšej poobzeráte po inej práci?

Autorské právo: kasto / 123RF Reklamní fotografie