Kto je promotér a čo robí?

Kto je vlastne promotér? Táto otázka je zložitejšia, ako by sa mohlo zdať. Pod pojmom promotér sa totiž skrýva hneď niekoľko povolaní. Existuje totiž viacero typov promotérov, a to v závislosti od toho, v akej oblasti promotér pracuje. Poznáme napríklad korporátneho (firemného) promotéra, promotéra športových alebo kultúrnych akcií a pod. Pojmom promotér je často označovaný aj človek, ktorý má na starosti prezentáciu produktov istej značky, napríklad v predajniach potravín. Ak sa ale na promotéra pozrieme ako na človeka, ktorého úlohou je propagácia a externá komunikácia rôznych akcií, dajú sa jeho pracovné povinnosti zovšeobecniť.

Čo je úlohou promotéra

Je zrejmé, že človek, ktorý sa živí ako promotér, musí mať na to isté predpoklady. V prvom rade sú to komunikačné zručnosti. Takýto človek nesmie byť v žiadnom prípade hanblivý a utiahnutý. Jeho úlohou je predsa neustále komunikovať s ľuďmi. Musí mať teda aj isté presvedčovacie schopnosti. Okrem toho platí, že pri práci promotéra často dochádza k stresovým situáciám a k práci pod tlakom. A to musí samozrejme promotér zvládať. Aké sú teda jeho najdôležitejšie úlohy?

  1. Rozpočet akcie. Nech už sa jedná o akýkoľvek typ akcie, sú na ňu samozrejme potrebné isté finančné prostriedky. Konkrétny návrh rozpočtu akcie predkladá práve promotér akcie.
  2. Propagácia akcie. Bez kvalitnej propagácie by žiadna akcia nemala úspech. Promotér má teda za úlohu použiť všetky potrebné a vhodné marketingové nástroje, ktoré poslúžia k propagácii danej akcie. Vrámci propagácie promotér takisto rozhoduje o rozpočte a financiách potrebných na propagačné aktivity. Jeho úlohou je tiež komunikácia a uzatváranie zmlúv s reklamnými partnermi.
  3. Organizácia samotnej akcie. Akákoľvek akcia si vyžaduje dôkladnú organizáciu. Organizácia zahŕňa vyjednávanie rôznych podmienok, zabezpečovanie priestorov, materiálového vybavenia, či administratívne zabezpečenie akcií. Aj to je úlohou promotéra.
  4. Jednanie s účastníkmi akcie. Úlohou promotéra je nielen dobre vybrať účinkujúcich na akcii, ale vyjednať tiež podmienky, za akých budú na akcii vystupovať.
  5. Dohľad nad priebehom akcie. Ani potom, čo je už všetko „vybavené“, sa úloha promotéra nekončí. Musí dohliadať na to, aby akcia prebehla hladko. V prípade neočakávaných udalostí musí zabezpečiť jej nerušené pokračovanie.

Ako vidno, práca promotéra je skutočne náročná a obsiahla. Vyžaduje si znalosť viacerých oblastí a skutočne komplexného človeka, ktorý takúto prácu zvládne.

 

 

Autorské právo: sergeevspb1976 / 123RF Reklamní fotografie